Eğitim ve Gelişim

Beyaz Fırın’da çalışanlarımızın gelişimi çok önem verdiğimiz, düzenli olarak yatırım yaptığımız konulardan biridir.

Eğitime ve gelişime ihtiyacı olan personeli doğru belirlemek,destekleyerek iş başarısının yükselmesine yardımcı olmak, verimli ve dengeli bir çalışma hayatı sunmak en önemli hedefimizdir.

Fırsat Eşitliği

Beyaz Fırın kültüründe "fırsat eşitliğini" benimseriz, bu anlayış doğrultusunda gelişim planlarında herkese "eşit şartlar" sunmaya özen gösteririz.

Bireysel İrade

Zorunlu eğitimlerin yanı sıra çalışanlarımızın kendi iradeleri ile katılımcı olmalarına imkan verecek şekilde oluşturduğumuz sistem, eğitim ve gelişim sürecinde bireylerin sunulan eğitimlere ilave farklı eğitimler talep etmesine imkan yaratmaktadır.

Eğitim Hedefimiz

İnsan Kaynakları Departmanı olarak alternatif ve sürdürülebilir eğitim yöntemleri ile çalışanların ortak hedef belirlemeleri, aidiyet duygusu geliştirebilmeleri, ekip çalışmasını deneyimlemeleri, fikir, duygu, bilgi alışverişi sürecinin işletilebilmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

...

“Çalışanlarımıza aşırı rekabetten uzak, sürekli ve uzun soluklu bir gelişim ortamı sunarak kendilerini güvende hissedecekleri bir iş ortamı oluşturmak Beyaz Fırın’da öncelikli hedefimizdir.”